Det stundar för bäverjakt i våra vattendrag. Vi har stark bäverstam och kan hålla grupp om 5 skyttar per tillfälle i olika vattendrag. Vill ni uppleva jakt på bäver kontakta oss.  Sista datum för jakt är 10 maj.